Türkülerimiz
Türkü ve Özgün Müzik Sözleri Arşivi


Cevabı Esen Rüzgarda

Daha kaç köyden sürülsün insan
Adam oluncaya dek
Daha kaç derya dolaşsın martı
Bulsam diye bir tünek
Daha kaç toptan atılsın gülle
Halk toptan kalkıncaya dek
Cevabı dostum rüzgarda bunun / Cevabı esen rüzgarda

Daha kaç yıl kök salsın ağaçlar
Bahar gelinceye dek
Daha kaç yıl beklesin insanlar
Yerin bulsun diye hak
Daha kaç aydın ışığı görüp
Görmezlikten gelecek

Daha kaç can canından geçecek
Cana yetinceye dek
Daha kaç el boş açılsın göğe
Gövermedikçe yürek
Daha kaç teller kopsun sazlardan
Bu ses duyuluncaya dek