Türkülerimiz

Türkülerimiz
Türkü ve Özgün Müzik Sözleri Arşivi


Deği̇rmen Önünde Bi̇r Böyük Tarla


AMASYA

Kaynak : Davut Aslan-Mehmet İnan
Derleyen : Ankara Devl.Kons. N: Altan Demirel DEĞİRMEN ÖNÜNDE BİR BÖYÜK TARLA