Türkülerimiz

Türkülerimiz
Türkü ve Özgün Müzik Sözleri Arşivi


Sürmelim (Kızlar Zeybeği)

Sürmelim aman aman aman sürmelim
O senin ellerine sarı sarı liralar vermeli O senin aman kardan beyaz sinelerine Canlar alıp da canlar aman vermeli Öf aman aman da çıradan gopardım gıymık Saklama güzelim de biz onu çoktan duyduk

Sürmelim aman tabancası koynunda
Gezesim geliverir oyneyip duranın yanında Öf aman aman da ben o yâr'e vuruldum Şu Muğla'nın asarının yolunda Öf aman aman da çıradan gopardım gıymık Saklama güzelim de biz onu çoktan duyduk

Yöre: Muğla