Türkülerimiz
Türkü ve Özgün Müzik Sözleri Arşivi


Ç ile başlayanlar
Çadır Altı Mi̇nare Çadır Kurdum Düzlere Çadır Kurdum Şu Yaylanın Düzüne Çadırını Kurmuş Da Karşı Ki Dağa Çağırdım Ben O Yana Çağırın Efeleri̇ Çağla Gözlüm Çağrışa Çağrışa Çakal Yesun Anani̇ Çakallardan İner Vermi̇ş Kömürü Çakmağı Çak Çakmağı Çak Çıramı Yandırmamışam Çaktılar Çakmak Taşını Çaktım Çaktım Yanmadı Çal Gi̇tar Çal Kemancı Çaldağın Kayınları Çaldığın Saza Mı Yanam (Saza Niye Gelmezsen) Çaldıralım Davulları Çalgılar Çalar Ki̇bar Yari̇m Oynar Çalı Koydum Ocağa Çalın Davulları Çalın Davulları Çaydan Aşağıya Çalıyorsun Taştan Taşa Yazıktır Çam Dağı Türküsü Çambaşına Çıkdım Çıram Yanmadı Çambaşına Çıra Koydum Yanmadı Çamdan Sakız Akıyor Çamlar Altına Çamlıbel'den De Baktı Köroğlu Çamlıbel'e Süreydi̇m Yolunu Çamlıca Yolunda Çamlığın Başında Tüter Bi̇r ... Çamlığın Başında Tüter Bi̇r Tütün Çamşıhına Vardım Haraba Olmuş Çamura Daş Atma Batarda Gide Çan Koyunun Boynunda Çanakkale İçinde Çanakkale İçi̇nde Aynalı Çarşı Çare Ne Çaresizim Çarşamba Dedi̇kleri̇ Çarşamba’yı Sel Aldı Çarşambayı Sel Aldı Çarşıda Bal Var Çarşıdan Aldım Kestane Çarşılardan Üç Mum Aldım Yakmaya Çarşıya Vardım Eri̇kten Aldım Çatak Altından Çıktık Voltaya Çatal Çam Başına Goydum Keseri̇ Çatal Çama Gurşun Attım Geçmedi̇ Çatal Çama Kurşun Attım - 1 Çatal Çama Kurşun Attım - 2 Çatal Çama Kurşun Attım - 3 Çatalkaya Alınmaz Çatma Kaşlarını Kurban Olduğum Çattılar Gazan Daşını Çattılar Gazan Taşını - 1 Çattılar Gazan Taşını - 2 Çattılar Gazan Taşını - 3 Çattılar Ocak Daşını Çattılar Ocak Taşını - 1 Çattılar Ocak Taşını - 2 Çattılar Ocak Taşını - 3 Çav Bella Çavuş Sizin Evleriniz Çavuşlu Di̇ye Di̇ye Çay (Kimin Ağrıyır Canı) Çay Aşağı Çi̇m Tutar Çay Aşağı İnerken Çay Aşağı İz Gi̇der Çay Aşağı Kurt İzi̇ Çay Başına Bostan Ektim Yayıldı Çay Başında Çırpınıyor Baykuşlar Çay Beni̇m Çeşme Beni̇m - 1 Çay Beni̇m Çeşme Beni̇m - 2 Çay Beni̇m Çeşme Beni̇m - 3 Çay İçi̇nde Adalar - 1 Çay İçi̇nde Adalar - 2 Çay İçi̇nde Döğme Taş Çay İçi̇nde Ot Bi̇tmi̇ş Çay İçi̇ni̇n Mi̇lleri̇ Çay Kenarında Evi̇mi̇z Çay Kenarında İnadına Bi̇ti̇yor Kestane Çay Kuşu (Kayanın Bedenleri) Çaya Düştü Tutamadım Golunu Çaya İndi̇m Durnaya Çaya İndi̇m Taşı Yok Çaya İner Ağlarım Çaya Vardım Çay Bulanık Çaya Vardım Çaylarım Çayda Balık Yan Gi̇der Çayda Çınar Ağacı (Tello) Çayda Çıra Yanıyor Çayda Yeşi̇l Bi̇r Kuş Var Çayeli̇'nden O Yani̇ (Menşure Dedikleri) Çayeli̇nden Öteye Çayeli̇'nden Öteye Çayın Öte Yüzünde - 1 Çayın Öte Yüzünde - 2 Çayır Çıktı Di̇zi̇me Çayır Çi̇men Geze Geze Çayır Deği̇l Çi̇menli̇kte Evi̇m Var Çayır İnce Bi̇çemedi̇m Çayır İnce Bi̇çi̇lmez (O Yana Dönder Beni) Çayır Kuşu Çayırlıkta Çayıra Serdi̇m Halı Çayıra Serdi̇m Postu Çayıra Vurdum Gazmayı Çayırda Buldum Seni̇ Çayırım Çayırım Kuş Oldum Uçayırım Çayırlıkta Çi̇menli̇kte Evi̇m Var - 1 Çayırlıkta Çi̇menli̇kte Evi̇m Var - 2 Çek Deveci̇ Develeri̇ - 1 Çek Deveci̇ Develeri̇ - 2 Çek Deveci̇ Develeri̇n Sulansın Çek Efendi̇m Hançeri̇ni̇ Ko İşlesi̇n Çek Gemi̇ci̇ Gemi̇leri̇ Çek Küreği̇ Güzeli̇m Çek Mustafa Çek Çeke Çeke Çekemedi̇m Akça Kızın (Çubuk Beli̇) Çekemedi̇m Akça Kızın Göçünü Çekemem Bu Derdi̇ De Yavrum Çekemiyom Çekemiyorum Çekeri̇m Halayı Ben Di̇zi̇ Di̇zi̇ Çekilmez Dert Imiş Sevda Yarası Çeki̇n De Halay Yürüsün Çeki̇n Halay Di̇zi̇lsi̇n Çeki̇n Halay Düzülsün Çeki̇n Halaylar Düzülsün Çeki̇n Kır Atımı Bi̇nek Taşına Çeki̇n Kır Atımı Nalbant Nallasın Çeki̇n Mayaları Burdan Gi̇deli̇m Çeki̇n Uşaklar Çeki̇n Çeki̇rgem Uçar Geli̇r Çeki̇rgemi̇n Ayağında Nali̇ni̇ Çeki̇rgeni̇n Kanadı Çeki̇rgeyi̇ Sürüverdi̇m Yazıya Çekmecemi̇n Anahtarı Kemi̇kten Çekmecemi̇n Ki̇li̇di̇ Çekmecemi̇n Perçi̇ni̇ Çekti̇ği̇m Cevr İle Cefa (Ağbaba Samahı) Çektiklerim Sendendir Çeli̇k Pazarında Ufacık Taşlar Çello Dedi̇kleri̇ Daha Bi̇r Uşak Çember Çember Çember Üstüne Çemberi̇m Dalda Kaldı Çemberi̇mde Gül Oya Çemberi̇mi̇ Çaldım Taşa Çemberli̇ Çargat Bala Zer Hanım Çemberumi̇n Uci̇na Çenende Tut Keli̇meyi̇ Çeper Çekti̇m Yol Açdım Çermi̇ği̇n Altında Büyük Bi̇r Dere Çermi̇ği̇n Bahçaları Çeşme Başında Yari̇mi̇ Bekleri̇m Çeşmeden Döndü Geli̇yor Çeşmeden Dudu Geçti̇ Çeşmeler Yaptırdım Altın Oluklu Çeşmeler Yaptırdım Remzi̇ye'm Çıbık Lülesi̇n Bulmuş Çığrık Beni̇m Tel Beni̇m Çığrışır Bülbüller Çığrışır Bülbüller Gelmi̇yor Bağban Çık Daldan Eri̇k Devşi̇r Çık Penecereye Paşa Dudu Çıkabi̇lsem O Yari̇n Köşküne Çıkabi̇lsem Şu Yokuşun Başına Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlar Çıkayım Gi̇deyi̇m Urum Eli̇ne Çıkdım Dağların Başına Çıkdım Gavak Dalına Çıkısında Çökelek Çıkma Dışarılara Da Gün Vurur Seni̇ Çıkma Karşıma Çıksam A Urumeli̇n Düzüne Çıksam Baksam Görünür Mü Çıksam Dağlar Başına (Barana-Tarhala Hvl.) Çıksam Dayleri̇n Başına Çıksana Selver'i̇m Dam Dorasına Çıksana Takoş'um Balkona Çıktım Belen Kahvesi̇ne (Ormancı) Çıktım Beyoğlu Başına Çıktım Çamın Dorusuna Çıktım Çeşme Başına Çıktım Dam Yuvamaya Çıktım Eşi̇ğe Bugün Çıktım Fındık Dalına Çıktım Hanbarın Koluna Çıktım Kerpi̇ç Duvara Çıktım Saray Köşküne Çıktım Şu Rumelu Dağına Çıktım Tandır Başına Çıktım Yaylaları Gezdi̇m Çıktım Yücesi̇ne Seyran Eyledi̇m Çıktuk Düzlerden Dağa Çıldır'ın Çi̇çekleri̇ Çınallar Deresi̇ne Taş Köprü Kurulacak Çınar Kesti̇m Beli̇nden Çıngırdaklı Poti̇n Ayakta Çıngırdaklı Yılan Çıra Çattım Yanmadı Çırahmada Taşm'olur Çırak Aranıyor Çıranın Burnunu Kes Çırçır Handa (Dam Başında Yatıyo) Çırpınıp Da Şanova'ya Çıkınca Çırpınıp İçi̇nde Çırpınıp İçi̇nde Döndüğüm Deni̇z Çırpınırdı Karadeniz Çıt Çıt Çedene (Ekin Ektim Çöllere) Çi̇çek Dağı Çi̇çek Dağı Derler Var Mı Sana Zararım Çi̇çekler Eki̇li̇yor Çi̇çekler İçi̇nde Menevşe Baştır Çiçekler Yetirdim Çiçekli Fistan Çi̇çekten Harman Olmaz Çi̇ft Beyaz Güverci̇n Olsam Çift Camlardan Ses Gelmiyor Çi̇ft Candarma Geli̇yor Çi̇ft Jandarma Çi̇fte Çıkar Marti̇ni̇mi̇n Dumanı Çi̇fte Çi̇fte Konaklarım Çi̇fte Kağnı Koşarım Çi̇fte Konağın Geli̇ni̇ Çi̇fte Kuburları Çaktım Almadı Çiftetelli Çi̇ğdem Çi̇çek Çi̇ğdem Der Ki̇ Ben Alayım Çi̇ğdem Der Ki̇ Ben Elâyım Çiğdem Derki Çi̇le Bülbülüm Çi̇le Çilekeş Çi̇lli̇ Kedi̇ Çi̇mende Sürü Gazlar Çi̇mene Basma Yari̇m Çi̇menli̇ Bahçede Bulgur Eli̇yor Çi̇ne Çayı Taşkın Olur Çi̇ni̇ Bi̇lezi̇k Kolunda Çi̇ri̇ş'e Gi̇tmezdi̇m Anam Yolladı Çi̇ti̇n Ucu Deği̇rmi̇ Çi̇tten Söktüm Çangalı Çi̇vri̇l Köprüsünde Atımı Bağladım Çi̇y Köfteler Ne Acı Çoban Beni̇ Sudan Geçi̇r Çoban Kızı Çoban Kızı Suya Gi̇der Çoban Yıldızı Çobani̇ Çobani̇ Ki̇rli̇ Çobani̇ Çocuklar Çocuklar Gibi Çok Aşığın Var Diyorlar Çok Oldi Ağladuğum Çok Özledim Dersim Seni Çok Yorgunum Çokca Da İçti̇m Kafalarım Duman Çoktan Beri̇ Hasi̇reti̇n Çekeri̇m Çoktan Beri̇ Yollarını Gözleri̇m Çondo / Sabahınan Ayışığı Işıdı Beyi̇m) Çorabı Çekti̇m Di̇zi̇me Çorabın Eni̇ne Bak Çorabını Ördüğüm Çorum İlleri̇ni̇n Tatlı Bülbülü Çöğre Ağacında Bi̇ter Mi̇ Korum Çökeleği̇ Çökertti̇m Çökertme Çökertmeden Çıktım Başım Selamet Çömüdüm Çöpçüler Çubuğum Yok Yol Üstüne Uzadam Çubuğum Yok Yol Üstüne Uzatam Çubuğumu Saldım Ben Bi̇r Di̇kene Çubuğuna Lüleyi̇m Çubuk Uzun Bağlama Çukur Mahallede Bi̇zi̇m Evi̇mi̇z Çukur Yaylasının Yolu Düz Gi̇der
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ