Türkülerimiz
Türkü ve Özgün Müzik Sözleri Arşivi


G ile başlayanlar
Gabah (Bahçalarda Gün Döndü) Gabardıcın Salınması Dali̇nen Gadi̇fe Yastık Yüzü Gadi̇fe'ni̇n Endazesi̇ Meci̇de Gadunuma Şi̇nanay (Odasında Halıyım) Gafi̇l Gezme Şaşkın Gafi̇l Kaldır Kalbi̇ndeki̇ Gümanı Gafi̇len Geli̇rse Başına Bi̇r İş Gâh Çıkarım Gök Yüzüne Gai̇pten Haber Geti̇rdi̇n Galalıyam Galalı Galata'da Yanar Gazlar Galdırma Kolların Dursun Boynumda Galeden Aşan Geli̇n Galeni̇n Bedenleri̇ Galeni̇n Bedenleri̇ (Limo) Gam Eli̇nden Beni̇m Zülfü Si̇yahım Gam Gasavet Bugün Başa Geli̇ndi̇ Gam Gasavet Keder Yok Olup Gi̇der Gam Yeme Di̇vane Gönül Gam Yükü Gün Be Gün Gam Yüküne Tüccar Oldum Sataram Gamzedeyi̇m Deva Bulmam Gamzelerin Güller Açmış Gapı Gapı Gezeri̇m Gapıları Gatıran Gapıya Çıktım Ki̇ Yeller Esi̇yor Gaplarında Guyi̇ Var Gapudan Gi̇rdi̇m Şamdan Gar Mı Da Yağmış Şu Yaylanın Düzüne Gar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına Gar Mı Yağmış Yüce Dağlar Başına Gar Yağar Bardan Bardan Gara Camışları Vurdum Bayıra Gara Çuhalım Oğlan Gara Gabak Kökeni̇ Gara Goyun Goyunların Beyi̇di̇r Gara Goyun Yayılır Gara Gözün Ay Badam Gara Guş Yuva Yapmış Gara Guşun Havada Olur Oyunu Gara Ti̇ren Gay Da Gel Gara Yaylanın Çamları Garabaş Goyunu Güde Güde Geti̇rdi̇m Garalı Bayrak Galdırdım Garaman'dan Geli̇r İken Garaman'ı Galdırsalar Garanfi̇l Abı Gerek Garanfi̇l Esti̇ Ne'di̇m Garanfi̇li̇ Budarlar Garanfi̇lli̇ Yar Allı Yar (Altın Yüzük Yaptırdım) Garardı Garadeni̇z Gardaş Gi̇tmem Di̇yarbakır Düzüne Gargı Deresi̇ni̇n Pıynar Odunu Garibim (Bağa Girdim Kiraza) Gari̇bi̇m Attı Eli̇mden Gari̇bi̇m Hadi̇ Gül Bi̇raz Gari̇p Gari̇p Başa Karlar Yağar Gari̇p Bi̇r Kuşdu Gönlüm Gari̇p Bi̇r Kuştu Gönlüm Gari̇p Gari̇p Ne Ağlarsın - Geli̇n Garip Ömrüm Garip Turnam Garlı Dağın Öte Yüzüne Gars'a Gi̇deri̇m Gars'a Gars'ın Önüne Gar Yağmış Garşı Bağda Daş Olmaz Garşı Bağda Sıra Sıra Bademler Garşı Dağın Başına Garşı Garşı Evi̇mi̇z Garşıda Çam Kesi̇yor Garşıda Elmalıklar Garşıda Gıza Gurban Garşıda Gördüm Seni̇ Garşıda Herk Otlanır Garşıdadır Evleri̇ (Mavulu) Garşıdan Gaz Geli̇yor Garşıdan Gel Göreyi̇m Garşıdan Gel Göreyi̇m (Cimdallı) Gaş Gabağın Yerle Gedi̇r Gaşın Gara Gözün Gara Gaşın Kemana Benzer (Mensure) Gaşlarında Har Mı Var Gatıranlar Gatıranlar Gayabaşı Di̇rgenli̇k Gayadan Bakan Oğlan Gayadan İner Akrap Gayalar Di̇rek Di̇rek Gayalar Gölgelendi̇ Gayalar Ulam Ulam Gaybana Geceler Gayfe Oldum Tavalarda Gavruldum Gayfeci̇ler Gayfe De Pi̇şi̇ri̇r Gaymaza Gi̇derken Yol Eğleni̇r Mi̇ Gaynananın Ki̇li̇mi̇ Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasrete Gayrıya Açıldı Ol Güli̇ Rana Gayri Gider Oldum Gazamat Da Derler Adıma Gaziantep Yolunda Geberiyorum Gece Gelen Konuk Gece Uzun Ay Dolanır Batmaya Geceler Yangın Aklım Divane Geceler Yari̇m Oldu Geceler Zar Geceler (Susazam Su İsterem) Geceleri̇m (Güneşi̇n Alevden Saçları) Geceleyi̇n Karanlıkta Geceyi Sana Yazdım Geç Kaldın Geçeli̇m Yoldan Geçeli̇m Geçer Aylar Geçmesi̇n Günümüz Sevgi̇li̇m ... Geçmiyor Günler Geçmiyor Geçsi̇n Günler Haftalar Geçti̇ Gi̇tti̇ Vatanına Yurduna Geçti̇ Ömrüm Gi̇ne Sensi̇z Neyleyi̇m Gedi̇kte Duvak Allanır Gedi̇n Deyi̇n Han Çobana Gedi̇z Pazarıdır Beni̇m Pazarım Gel Baharıma Gül Aç Gel Beni̇ Halıma Bırak Gel Beni̇m Derdi̇me Gel Beni̇m Esme Yari̇m Gel Beni̇m Geli̇n Yari̇m Gel Beni̇m Gül Yüzlü Yari̇m Gel Beri̇ Yar Gel Beri̇ Gel Bu Derdi Bölüşelim Gel Çıkalım Dağlara Gel Çıkalım Tepelerden Tepeye Gel Çıkalum Konağa Gel Dedi̇m Gelmi̇yorsun Emmi̇oğlu Gel Dilber Ağlatma Beni Gel Dost Senle Barışalım Gel Elli̇kten Elli̇kten Gel Ey Aşık Bu Bi̇r Esrar-I Haktır Gel Ey Gönül Mülk Edi̇nme Bu Dehri̇ Gel Ey Tali̇p Sen Bu Esrarı Hak Bi̇l Gel Gel Aman Geli̇şi̇ne Gel Gi̇deli̇m Çamlıca’ya Gel Gi̇deli̇m Sevdi̇ği̇m Gel Gi̇tme Kalmasın Gözüm ... Gel Gizli Gizli Gel Gönül Gel Gönül Gidelim Aşk Eline Gel Gönül Gi̇deli̇m Aşk Elleri̇ne Gel Gönül Sabreyle Çi̇le Dolmamış Gel Gönül Usanma Derdi Beladan Gel Gör Beni̇ Aşk Neyledi̇ Gel Gör Vefasız. Gel Gülüm Gel Canım (Vur Davulcu) Gel Ha Böle Gel Ha Gönül Havalanma Gel Haydi̇ Gel Gel Hele De Gülüm Gel Hele Gel Ki Şafaklar Tutuşşun Gel Seni̇nle Bi̇r Kararda Duralım Gel Seni̇nle Danışalım Sevdi̇ği̇m Gel Sevelim Gel Yanıma Gel Gel Gel Yükünü Vurayım Gel Zalim Gel Geldi Çağırdı Cebrail (Miraçlama) Geldi Geçti Geldi̇ Geçti̇ Beni̇m Ömrüm Geldi̇ Geçti̇ Güzelleri̇n Kervanı Geldi̇ Geçti̇ Ömrüm Beni̇m Geldi̇ği̇ni̇z Evler Dol'olsun Nurdan (Kırklar Semahı) Geldi̇m Ekeci̇k Dağı Sana Geldi̇m Şu Alemi̇ Islah Edeyi̇m Gele Gele Geldi̇k Bi̇r Kara Taşa Geleceği Yok Onun Gelemedi̇m Emi̇ne'm Memlekete Bu Sene Gelevera Deresi Geli̇n Ağlayalım Yurdu Sevenler Gelin Arabası Gelin Ayşem Geli̇n Canlar Bi̇r Olalım Geli̇n Çıkma Ki̇raza Geli̇n Geli̇r Karşıya Gelin Havası Geli̇n Olan Tombul Olur Geli̇n Olan Uzun Olur Geli̇n Oldum Geli̇nli̇ği̇m Bi̇lmedi̇m Geli̇n Oldum Karabeki̇r Eli̇ne Geli̇n Yaylanız Çi̇yi̇lli̇ Pınar Gelincik Geli̇ne Bak Geli̇ne Geli̇ne Bakın Geli̇ne (Kına Havası) Geli̇ni̇ Geti̇rdi̇ler Geli̇nler Geli̇yor Bürünü Bürünü Geli̇nli̇k Kızlar Gelmi̇ş Geli̇yor Düğün Alayı Gelme Geç Kaldın Gelmemi̇ş Dünyaya Sen Gi̇bi̇ Taze Gelmez Canım Gelmez Gülüm ... Gelmiş Bahar Gelmi̇ş İken Bi̇r Haberci̇k Sorayım Gelmi̇ş İken Bu Elleri̇ Gezeri̇m Gelmi̇ş İken Bu Yerleri̇ Gezeli̇m (Ölüm Ile Ayrılık) Gelmi̇şem Gi̇demenem Gelmi̇şem Otağına Oyadam Seni̇ Gelsene Gelsi̇n Deyi̇ Arzulamış Yar Beni̇ Gemi̇ Kalkar Sulara Akar Gemi̇ci̇ler Kalkalım Gemi̇deyi̇m Gemi̇de - 1 Gemi̇deyi̇m Gemi̇de - 2 Gemi̇ler Gelende Veri̇r Fi̇ti̇ni̇ Gemi̇ler Gi̇resun'a Gemi̇ler Posta Posta Gemi̇lerde Tali̇m Var Gemi̇lerde Tali̇m Var ( Bahri̇yeli̇ ) Gemi̇m Gi̇di̇yor Baştan Gemin Deresi Gemi̇ni̇n Ambarına Gemi̇ni̇n İçi̇neyum Gemi̇ye Çektuk Yelken Genç Osman Genç Osman Dedi̇ği̇n Bi̇r Küçük Uşak Gene Ben Yandım Dağlar Gene Geldi̇ Yaz Başı Gerali̇ Dedi̇kleri̇ Bi̇r Gençten Uşak (Ham Çökelek) Geriye Dönün Seneler Geri̇zler Başında Hoplıyamadım Geri̇zlerbaşı ( Beceri̇ksi̇z Efe ) Germenci̇ynen Balatcığın Arası Germir Bağları Gesi Bağları Gesi̇ Bağlarında Dolanıyorum Gesi̇ Bağlarını Dolanıyorum (Germir Ağzı) Get O Dağdan Kar Geti̇r Geti̇r Anam Püsküllü Çantamı Getir Berber Geti̇r Berber Geti̇r Aynayı Geti̇r Geti̇ri̇n Gına Yakalım Geti̇ri̇n Hakko'yu Geydi̇ri̇n Sako'yu Geti̇ri̇n Kına Yakalım Getme Yar Geycek Yümeli̇k De Yüdüler (Dudu) Geydi̇ği̇m Aldır Geydi̇ği̇m Mavri̇m Geydi̇m Çarıklarımı Geydi̇rmi̇şler Boylu Boylu Sevayi̇ Geyi̇k Avı Geyi̇nmi̇ş Kuşanmış Yayladan Geli̇r Geyme Dedi̇m Geydi̇n Sen Bu Alleri̇ Gezdi̇m Gurbet Eli̇ Seyran Eyledi̇m Gezdi̇m Karaman'ı Gördüm Konya'yı Geze Geze Yüreğime Dert Oldu Gezer Ağlarım Gezme Menden Aralı Gezmedi̇m Yorulmadım Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını Gıcılar Kavak Gıcılar Gıcır Gıcır Geli̇r Yari̇n Kağnısı Gına Alayım Gına Gınayı Ezerler Tasda Gır Çeşmeden Sular İçti̇m Ganmadım Gırma Taşın Kenarı Gıydıva'nın Gızları Gız Anası Gız Anası (Kına Havası) Gız Hazneden Ni̇ye Bahçeme Gi̇rdi̇n Gız Pınar Başında Yatmış Uyumuş Gız Saçın Sallanıyor Gız Saçların Saçların Gız Sana Demedi̇m Mi̇ Gız Seni̇n Derdi̇nden Derbeder Oldum Gız Yağlığın Ki̇m Apardı Gızıl Üzüh Lahladı (Emine'm Emine'm Odama Gel) Gızılırmak Can İnci̇tme Sen Bugün Gızlar Gızlar Geli̇m Mi̇ (Vur Destiye Gümlesin) Gi̇de Gi̇de Bi̇r Söğüde Dayandım Gi̇de Gi̇de Gi̇tmez Oldu Di̇zleri̇m Gi̇de Gi̇de Kundurama Kum Doldu Gi̇de Gi̇de Yareleri̇m Di̇ri̇ldi̇ Gi̇de Gi̇de Yoruldum Gi̇deli̇m Gi̇deli̇m Nere Gi̇deli̇m Gi̇deli̇m Göksu’ya Bi̇r Alem-İ Ab ... Gi̇dem Dedi̇m Suna Boylum Ağladı Gidemem Gi̇demem Şi̇raz'a Ben Gi̇den Ay Dutulur Mu Gi̇den Ay Dutulur Mu (Leyla'lar Yaylalar)) Gidenin Üçü Güzel Gi̇denlerden Gelmi̇ş Yok Gi̇denleri̇n Türküsü Gi̇der İken Çevi̇rdi̇ler Yolumdan Gi̇der Oldum Padi̇şahım Gi̇derem Belesi̇ne Gi̇derem Bu Düzünen Gi̇derem Burdan Artık Gi̇derem Men Tebri̇z'e Gi̇derem Yolum Budur Gi̇derem Yolum Dağdı (Aman Ayşe) Giderim Giderim ( Ne Tadım Tuzum Var ) Giderim (Ne Tadım Tuzum Var) Gi̇deri̇m Böylesi̇ne Gi̇deri̇m Bu Düzünen Gi̇deri̇m Kırağınan Gi̇deri̇m Yolum Dağdır Gi̇deri̇z Bi̇z İki̇mi̇z Gi̇derken Bi̇ze Uğra Gi̇derken Eyle Beni̇ Gi̇dersen Ağla Da Gi̇t Gi̇dersen Bi̇ze Uğra Gi̇dersen Göndereyi̇m - 1 Gi̇dersen Göndereyi̇m - 2 Gi̇dersen Uğur Ola Gi̇di̇n Bulutlar Gi̇di̇n Gi̇di̇n Deyi̇n O Serçeye Gi̇di̇n Durnalar Gi̇di̇n Gi̇di̇n Sorun Annesi̇nden Gi̇di̇n Sorun Babasına Gi̇di̇yom Ağlasana Gi̇di̇yom Ben De Ben De Gi̇di̇yom Deme Bana Gi̇di̇yom Gi̇demi̇yom - 1 Gi̇di̇yom Gi̇demi̇yom - 2 Gi̇di̇yor Musun Yari̇m Gi̇di̇yordum Vurdular Gi̇di̇yorum Ağlama Gi̇di̇yorum Buralardan Gi̇di̇yorum Çorum'a Gi̇ne Ak Yokuşu Duman Bürüdü Gi̇ne Bahar Oldu Bezendi̇ Bağlar Gi̇ne Bugün Yaralandım Gi̇ne Celallandı Meram Bağları Gi̇ne De Şahlanıyor Kolbaşının Kır Atı Gi̇ne Dertli̇ Dertli̇ İni̇li̇yorsun Gi̇ne Gam Yükünün Kervanı Geldi̇ Gi̇ne Geldi̇ Faslı Bahar Gi̇ne Geldi̇ Yaz Baharın Ayları Gi̇ne Gördüm Eli̇f Kızın Yüzünü Gi̇ne Mi̇hman Gördüm Gönlüm Şad Oldu Gi̇ne Vedalaştı Di̇ldarı Yaren Gi̇ne Yeşerdi̇ Fındık Dalları Gi̇ne Yeşi̇llendi̇ Acıpayam Yolları Gi̇ne Yeşi̇llendi̇ Bor'un Bağları Gi̇ne Yeşi̇llendi̇ Germi̇r Bağları Gi̇ne Yeşi̇llendi̇ Ni̇ğde Bağları Gi̇rebi̇ Alayım Mı Fadi̇me'm Gi̇reni̇z'i̇n Çayları Gi̇resun Kayıkları Gi̇resun Üstünde Vapur Bağrıyor Gi̇resun’un İçi̇nde Gi̇resunun Evleri̇ Gi̇resun'un Evleri̇ Gi̇resun'un İçi̇nde Gi̇t Gelemem İşi̇m Var Gi̇t Kaladan Kar Geti̇r Gi̇t Yari̇m Sağlığınan Gitme (Grup Kızılırmak) Gitme Aklım Sende Kalır Gi̇tme Bülbül Gi̇tme Bahar Eri̇şti̇ Gi̇tme Durnam Gi̇tme (Kırklar Semahı)-1 Gi̇tme Durnam Gi̇tme (Kırklar Semahı)-2 Gi̇tme Durnam Gi̇tme Nerden Geli̇rsi̇n Gi̇tme Durnam Gi̇tme Yollar Iraktır Gi̇tme Gi̇denleri̇nen (Şu Boyda) Gi̇tme Hamdi̇'m Gi̇tme Sen Bugün Oduna Gitme Kömür Gözlüm Gi̇tme Turnam Bi̇zi̇m Elden Gi̇tme Turnam Gi̇tme Gi̇tme Turnam Vuracaklar Gi̇tme Yari̇m Uzağa Gi̇tme Yemene Yemene Gitti Babam Dönmez Geri Gi̇tti̇ Canımın Cananı Gi̇tti̇ Geli̇ri̇m Deyi̇ (Allım Guguk Durnalar) Gi̇tti̇ Geli̇ri̇m Di̇ye Gi̇tti̇ği̇n Yağmurla Gel Gi̇tti̇m Baktım Evleri̇ni̇n Halına Gi̇yi̇p Güllü Tumani̇ni̇ Gizli Gizli Goca Bakır Gümlemez Goca Çamın Gürlemesi̇ Dal İlen Goca Kapının Güllabı Ağır Golas Empula Yulun (Dağdan Bulut Yükseli̇yor) Gonaklar Yaptırdım Uzun Çarşıya Gonca Gülün Kokusuna Meftunum Gorunun Annacı Gumalar Dağı Gova Gova İndi̇rdi̇ler Yazıya Goyu M'olur Gabardıcın Gölgesi̇ Goyun Meler Çoban Güler Göç Göç Oldu Göçler Yola Düzüldi (U.h.) Göçdere'den Gece Geçti̇m Göçem Felek Göçer Oldum Göğerçi̇n Vurdum Kalkmaz Gök Gubbe Altında Gök Güverci̇n Olaydım (Sabriye'm) Gök Yüzünde Asılıdır Zembi̇li̇m Gök Yüzünde Bölük Bölük Durnalar Gök Yüzünde Kartal Uçar Gök Yüzünde Tüten Olsam Gökçe Ağacın Ki̇li̇mi̇ (Asker Yarim) Gökçe De Karga Olaydım Gökçe Karga Olaydım Gökçen Efem İner Geli̇r İni̇şten Göklerde Kartal Gibiydim Göktaş Beşi̇kten Bakıyor Gökte On İki̇ Yıldız Gökte Uçan Huma Kuşu Gökte Uçan Tayyare Gökte Uçan Teyyare Gökte Yıldız Ay Mi̇sun Gökte Yıldız Ell'atmış Gökte Yıldız Elli̇di̇r - 1 Gökte Yıldız Elli̇di̇r - 2 Gökte Yıldız Elli̇di̇r - 3 Gökte Yıldız Tek Gi̇der Gökte Yıldız Tekerlendi̇ Gökte Yıldız Yüz Altmış Gökte Yıldız Yüz Atmış Gökte Yılduz Ay Mi̇sun Gökteki̇ Yıldızın Üçü Terazi̇ Gökteki̇ Yıldızlari̇ Gökten Bi̇r Çi̇ft Suna İndi̇ Gökten Melek Astılar Gökten Yıldız Derseler Göktepe'yle İnönü'nün Arası Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar Gölbaşına Vardım Gölbaşı'na Vardım Gülleri̇ Çoktur Göle Gi̇deli̇m Göle (Cimdallı) Gönlüm Ataşlara Yandı Gi̇di̇yor Gönlüm Dağlarda Gönlüm Sağ Yare Gönlüme Gönlümün Süruru Gönlümüze Yar Düşünce Gönül Gönül Arz Eyledi Gönül Arzumanım Sensi̇n Ezelden Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını Gönül Dağı Gönül Dağı (O.g.) Gönül Dağı Yağmur Boran Olunca Gönül Defterini Açtım Okuram Gönül Der Yar Di̇yarı Gönül Gel Seninle Gönül Gel Seni̇nle Muhabbet Edeli̇m Gönül Gel Varalım Gönül Gel Varalım Gülşen Bağına Gönül Gönül Deli Gönül Gönül Gurbet Ele Varma Gönül İster Gülün Koklamasını Gönül Kuşu Havalandı Gönül Ne Beklersi̇n Vi̇ran Köşkünde Gönül Ne Gezersi̇n Seyran Yeri̇nde Gönül Ni̇çi̇n Ahvali̇mi̇ Bi̇lmezsi̇n Gönül Sana Nasihatim Gönül Yarası Gördüm Gördüm Ki̇ Gülşende Edersi̇n Ni̇da Görele'den O Yanı Görele'ni̇n İçi̇nde İki̇li̇yi̇m İki̇li̇ Görmedim Alemde Bir Benzerin Görmedi̇m Alemde Bi̇r Benzeri̇n Ey Güzel Görmedim Annem Görmeyi̇nce Sabredemem Bi̇r Sahat Göründü Mü Dünbereği̇n Yolları Görünür Melet Çayı Göster Ey Allahım Göster Göyden Bi̇r Çi̇ft Sona Yendi̇ Göz Nurum Göz Yaşımla Mektup Yazdım Rüzgara Göze Akarsular Gibi Gözeli̇m Sensen Gözleme Yaptım Yağlı Yağlı Gözler Kalbi̇n Aynasıdır Gözlerem Yolunu Her Akşam Çağı Gözleri̇ Aşka Bedel Gözleri Fettan Güzel Gözleri̇n Gözlerin (Ceyhan Suyu) Gözleri̇n Ah O Gözleri̇n Gözlerin Aklıma Düştüğü Zaman Gözleri̇n Bi̇r İçi̇m Su Gözlerinde Esir Kaldım Gözleri̇ni̇ Gözleri̇mden Ayırma Gözleri̇ni̇n İçi̇ne Başka Hayal ... Gözünü Toprak Doyursun Gubalak Kekli̇k (Akşam Aşıp Gidiyor) Gubalak Kekli̇k (Kekliğimin Kafesi) Gulahsız'da Guyi̇ Var Gule Uyan Sabahtır Gurbet Gurbet Elde Baş Yastığa Gelende Gurbet Elde Bi̇r Hal Geldi̇ Başıma Gurbet Elde Hasta Düştüm Ağlarım Gurbet Elde Ne Yaptınız (Verin Benim Sevdigimi) Gurbet Elde Yadelleri̇n Derdi̇ni̇ Gurbet Eli̇n Naşapası Tunç Olur Gurbet Ellerde Oldum Yaralı Gurbet Kuşu Gurbet O Kadar Acı Ki̇ Gurbete Gi̇di̇şi̇mdi̇r Gurbeti Ben Mi Yarattım Gurbetli̇kten Geli̇rdi̇k Hali̇l'i̇m Gurbette Ömrüm Geçecek Gurdular Düğün Aşını Guruldu Mu Şu Banaz'ın Bazarı Guş Gayadan Sesleni̇r (Can Maral Can) Gutnu Yorgan Gutnu Döşek Yumuşak Guyunun Başına Gelmesi̇n Eller Guzgunlu'nun Daşları Gücenme Sevdiğim Gücüm Yetene Kadar Gücümmü Kaldı Gül Açıldı Çemende Gül Ağacı Deği̇lem Gül Ağacı Gül Ağacı Gül Altında Gergef İşler Gül Islattım Bi̇llura Gül Ki Güller Açsın - Olmaz Olsun Gül Kokulum Gül Kokuşlum (Ağrı Dağı Efsanesi̇) Gül Koydum Gül Tasına - 1 Gül Koydum Gül Tasına - 2 Gül Kurusu Kalburda Gül Kuruttum Gül Kuruttum Gül Kuruttum Gül Menekşe Senden Almış Kokuyu Gül Tükendi Ben Tükendim Gül Yüzlü Cananım Gül Yüzlü Sevdi̇ği̇m Nemden İnci̇ndi̇n Gül Yüzlü Sevdi̇ği̇m Neme Gücendi̇n Gül Yüzlü Sultanım Gül Yüzlüm Gül Destem Nemden İnci̇ndi̇n Gül Yüzün Dönme Benden Gülahmet'te Dar Sokakta Evi̇m Var Gülboy Çelebi̇ (Meydanda At Oynadı) Güldaniyem Güldür Gül Güldür Yüzümü Güldürmedim Nazlım Birgün Ben Seni Güle Çıktım Gülmedi̇m Güle Düştüm Gülmedi̇m Güle Güle Ay Hanım Güle Sorma O Bi̇lmez Aşkı ... Güle Uyan Sabahtır Güle Yel Değdi Güle Yel Değdi̇ (Toprak) Gülebi̇lmez Gülüm Gülen Gülü Neylerem Gülenber Sağar Goyuni̇ Gülendam Avşar Gelini Güleycan Gülfidan Gülhanım Dedi̇kleri̇ Güli̇stan'da Bi̇r Gülüm Var - 1 Gülistan'da Bi̇r Gülüm Var - 2 Güller Ve Dudaklar Gülleri̇n İçi̇nden Gülli̇ Hamamın Üstüyem Güllüm Güle Darılmış Gülmedi̇ Şu Bahtım Gülmedi̇m Dünyaya Geldi̇m Geleli̇ Gülmemiz Gerek Gülpembe Gülşeni̇ Aşka Varalı Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam Gülüm (Kar Yüklü Dağların) Gülüm Oy Gülüm Seni̇ Alır Dağa Kaçarım Gülüm Sultanım Gülüm Var Ocak Ocak Gülünce Gözleri̇ni̇n İçi̇ Gülüyor Gülüşün Gülden Güzel -Hop Ni̇nnayı Gülüşünü Sevdiğim Yar Gülyüzlü Gülyüzlü Sevdi̇ği̇m Ecel Kapımı Gümüş Ucu Mercanım Gün Ağarırken Gün Doğdu Gün Dolandım Dağı Taşı Gün Görmeyesi̇n Gün Görünmez Melengeci̇n Dali̇nden - 1 Gün Görünmez Melengeci̇n Dali̇nden - 2 Gün Tutuşur Gündoğdu Zeybeği Gündüz Beyi̇m Havalarda Uçuyor Gündüzüm Seni̇nle Gecem ... Güneş Ali̇yi̇ Güneş Güneş Gözlüm Güneş Topla Beni̇m İçi̇n Güneş Vurup Yüzüne Güneşin Olsun Günler Yine Gelir Günü Geli̇r (Bu Toprakta Kalır Adın) Günün İlk Işığı Güpür Bereketlili Güpürüm Güçüceksi̇n Gürgeni̇ni̇n Gazeli̇ Güver Bostanım Güver Güverci̇n Uçuverdi̇ Güverci̇n Uçuverdi̇ (Misget) Güverci̇n Uçuverdi̇ (Mi̇sket) Güverci̇n Vurdum Kalkmaz - 1 Güverci̇n Vurdum Kalkmaz - 2 Güverci̇ni̇m Süt Beyaz Güverci̇ni̇m Uçar Uçar Yorulur Güverci̇ni̇n Beyazı Güverdi̇m Bostan Oldum Güveyi̇ Dama Çıkamaz Güyer Bostanım Güyer Güz Gülleri̇ Güzel Adın İsmai̇l Güzel Al Gi̇yi̇nmi̇ş Güzel Aşık Cevri̇mi̇zi̇-1 Güzel Aşık Cevri̇mi̇zi̇-2 Güzel Bu Nasıl Sevdaymış Güzel Dost (Kimliğimin Sualini) Güzel Gel Beri̇ Gel Beri̇ Güzel Güzel Bu Ne Sitem Güzel İzmi̇r Güzel Ne Güzel Olmuşsun Güzel Ne Güzel Olmuşsun-1 Güzel Ne Güzel Olmuşsun-2 Güzel Olur Çi̇y Yumurta Soyunca Güzel Pi̇rden Bi̇ze Bi̇r Dolu Geldi̇ Güzel Seni Çok Özledim Güzel Seni̇ Sevdi̇m Anca Dünyada Güzel Türkistan Güzel Vasfeyleyi̇m Halleri̇n Seni̇n Güzel Yanlış Gi̇dersi̇n Güzel Yara Bak Güzele Bak Güzele Güzeli̇m Güzeli̇m De Allı Basmalar Aldım Güzelim Yürekten Bağlıyam Sana Güzeller Bezenmi̇ş Toya Gi̇derler Güzeller De Dönmüş Yaylaya Gi̇der Güzellerden Üç Güzel Var Sevi̇li̇r Güzelli̇ği̇n On Par Etmez Güzelli̇ği̇n On Par'etmez
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ