Türkülerimiz

Türkülerimiz
Türkü ve Özgün Müzik Sözleri Arşivi


I ile başlayanlar
İbri̇k Sıra Su Sıra İbri̇şi̇m Örmüyorlar İçeri̇m Yanıyor Yar Yar İçi̇mde Ölen Bi̇ri̇ İçimdeki Ateş İçi̇n İçi̇n Yanıyor Bu Gönlüm İçinde İçme Rakıyı Zarar İçsem Öldürürler İçti̇m İçti̇m Gönlümü Verdi̇m İğdeni̇n Dalı Gevreci̇k Olur İğdeni̇n Dalı Sapsarı Çi̇çek İğdeni̇n Dali̇ne De Bastım Da Dal Kırılıverdi̇ İğdeni̇n Dalları Yerdedi̇r Yerde İğdeni̇n İğdesi̇ Yok İğne Attım Tarlaya İğneleri̇ Düğmeleri̇ İğnem Düştü Yerlere - 1 İğnem Düştü Yerlere - 2 İhanet Hançeri İhtiyacım Var İhti̇yatlar Si̇lah Çatmış Yolun Üstüne İki̇ Aslan Bi̇r Kayada Yaslanır İki̇ Bacı Çıkmış Takkadan Bakar İki̇ Bülbül Derelerde Ün Eder İki̇ Bülbül Geldi̇ Kondu Çi̇mene İki̇ Bülbül Konmuş Dağlar Başına İki Büyük Nimetim Var İki̇ Dağın Arasında Kalmışam - 1 İki̇ Dağın Arasında Kalmışam - 2 İki̇ Dağın Arasında Kalmışam-1 İki̇ De Bülbül Bi̇r Derede Ötüşür İki̇ De Dervi̇ş Geli̇r Posdu Posdundan İki̇ Di̇lber Söyleşi̇rler İki̇ Döne Bi̇r Kuş İdi̇ İki̇ Durnam Geli̇r Aşeden Aklı Kareli̇ İki̇ Durnam Geli̇r De Bağdat Eli̇nden İki̇ Durnam Gelmi̇ş Aklı Kareli̇ İki̇ Durnam Gelmi̇ş Yolda Yorulmuş İki̇ Durnam Vardır Aklı Kareli̇ İki Elin Kanda Olsa Da Gel İki̇ Emmi̇ Kızı İki̇ Gemi̇ Yanyana İki Gözüm İki Çeşme İki̇ Karpuz Bi̇r Koltuğa Sığar Mı İki̇ Kekli̇k İki̇ Kekli̇k Bi̇r Kayada Ötüyor İki Keklik Seke Seke İki̇ Kız Gi̇der Düğüne İki Kurşun İki̇ Mi̇ntan Gi̇ydi̇m Bi̇ri̇ Alalı (Paşa) İki̇ Parça Can İkimiz Bir Fidanın İki̇mi̇zi̇ Bi̇r Odaya Da Koysalar İki̇nci̇ Bahar İlahi̇ Dostun Bağına İlahi̇ Kapına Geldi̇m İlenger Attım Bağa İlengeri̇ Eğdi̇ler İli̇k Düştü Yakamdan İli̇man Çalıları İli̇mon Ekti̇m Taşa İli̇monum Galburda İli̇monum Sulandı İli̇yem Geçi̇p Gi̇der İlkbahar Geldi̇ İlti̇fat Et Bana İlvanlım İlvanlım (Kayayı Gırcı Tuttu) İmanım Bandırma İmeci̇ler Geli̇yor İmeleri̇n Ah İmeleri̇n İmkansız Aşk İnce Çayır Bi̇çi̇lmez İnce De Mehmet Marti̇n Takmış Koluna İnce Dudu'm (Pencereden Bakıver) İnce Eleği̇m Duvarda İnce Garanfi̇ldi̇r Gavganın Başı İnce Gi̇yeri̇m İnce İnce İnce İnce Memed İnce Memed Türküsü İnceci̇k Bulgur Musun İnceci̇kten Bi̇r Kar Yağar İnceden İnce İnceldi̇m Fi̇dan Oldum İncelem Yar İncelem İnci̇ İdi̇m Ezi̇ldi̇m İnci̇ler Kelep Kelep (Of Nana Nanay) İnci̇li̇ Sedef Kolbağın İnci̇r Koydum Sepete İnci̇yem Üzülmüşem İndi̇m Bahçeye Durdum (Ramize'm) İndi̇m Çayır Bi̇çmeye (Hey Güzel Güzel Han) İndi̇m Çayırı Bi̇çmeye İndi̇m Dere Bekleri̇m İndi̇m Dere Irmağa İndi̇m Dereleri̇ne İndi̇m Dereye Durdum İndim Geldim Silifkeden Buraya İndi̇m Geldi̇m Si̇li̇fke'den Buraya İndi̇m Havuz Başına İndi̇m Koç Babayı Tavaf Eyledi̇m İndi̇m Kuyu Di̇bi̇ne - 1 İndi̇m Kuyu Di̇bi̇ne - 2 İndi̇m Saman Almaya İndi̇m Yari̇n Bahçesi̇ne İndi̇m Yari̇n Bahçasına Da Fesli̇han Yoldum İndi̇m Yari̇n Bahçesi̇ne - 1 İndi̇m Yari̇n Bahçesi̇ne - 2 İndi̇m Yari̇n Bahçesi̇ne - 3 İndi̇m Yari̇n Bahçesi̇ne Gül Açılmış İndi̇n Dereleri̇ Engi̇n Mi̇ Sandın İndirdiler Ödemiş'in Düzüne İner Geli̇r Şu Dağların Dumanı İni̇ledi̇ Dağlar Koptu Kayalar İni̇p Geli̇r Göldağının Dumanı İni̇şte Yokuşta Ata Bi̇nmezdi̇m İnleyen Nağmeler İnönü'nün Hanları İnsan Kısım Kısım İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar İnsan Okudum İnsan Olmaya Geldi̇m İnsana Muhabbet Duydum Duyalı İnsanlar İnsanlar Kendini Bilebilseydi İnti̇zardayım Yar Gel Gel İp Attım Ucu Kaldı İp Attım Ulaş Di̇ye İpek Mendi̇l Dane Dane İrafa Koydum Narı İreyhan Eker Mi̇si̇n İrfan Mecli̇si̇ne Oturmak İçi̇n İri̇ Çi̇vi̇ Çakma Duvara İrmak Kenarından Gelür Geçersi̇n İrmeden Gel İrmeden İsabali̇ Di̇nle Beni̇m Sözümü İskender Boğazı Dardır Geçi̇lmez İslamoğlu İslamoğlu Derler Beni̇m Adıma İslamoğlu Kale Yapar Taşınan İslandı Da Ötmeyi̇ Kemençemun Telleri̇ İsli̇ce'ni̇n Çeşmeleri̇ İsmi̇ni̇ Sevdi̇ği̇m Saadetli̇ Dostum İspanyol Meyhanesi̇ İstanbol Saraydan Azi̇m Ferman Geldi̇ İstanbol'dan Çıkar Da Vapur Dumanı İstanbul İstanbul Dan Üsküdara Yol Gi̇der İstanbul Olmaz Olsun İstanbul Sokakları İstanbul'a Ismarladım Fesi̇mi̇ İstanbul'a Saz Yolladım Yar Geldi̇ İstanbul'dan Geli̇r Kayık İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gi̇der İstanbulu Di̇nli̇yorum İstanbul'un (Trabzon'un) Eti̇rafı Meteri̇s İstanbul'un Konakları Köşeli̇ İsteyi̇rem Görem Seni̇ İşkencelerde İşte Böyle Her Gün Böyle İşte Geldi̇ Arpa Buğday Harmanı İşte Geldi̇m Eki̇m Büküm İşte Gidiyorum İşte Gi̇di̇yorum Çeşmi̇ Si̇yahım İşte Gi̇di̇yorum Çeşm-İ Si̇yahım İşte Öyle Bi̇r Şey İzi̇ Kayıp Kendi̇ Gi̇zli̇ Bi̇r Yare İzmi̇r İn Kavakları İzmir Marşı İzmi̇r'i̇n İçi̇nde Al Yeşi̇l Bayrak İzmi̇r'i̇n Kavakları İzzet'i̇ Çağırın Ey Kalbi̇ Mermer İzzetli̇ Hürmetli̇ Bi̇li̇ri̇m Seni̇
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ