Türkülerimiz

Türkülerimiz
Türkü ve Özgün Müzik Sözleri Arşivi


K ile başlayanlar
Kaba Çamı Oydular Kaban Destanı Kabaralı Sandığım Kaç Kadeh Kırıldı Kaçakçı Kurban Kaçındasın Geli̇n Ümmü Kaçında Kaçma Güzel Kaçma Ben Adam Yemem Kadehinde Zehir Olsa Kadem Bastı Gönül Tahtı Kader Bana Düşmanmısın Kader Oyunu Kader Seninle Bir Mahkemem Var Kaderi̇me Küstüm Bundan Sana Ne Kadı Kuyusu'dur Bi̇zi̇m Köyümüz Kadılar Yolunda Buldum Beş Para Kadınlar Kadi̇feden Kesesi̇ ( Bahri̇ye Çi̇ftetelli̇si̇ ) Kadi̇feli̇ Yastık Kadi̇feli̇ Yorgan Yer Yumuşak Kadim Kadi̇r Mevlam Senden Bi̇r Di̇leği̇m Var - 1 Kadi̇r Mevlam Senden Bi̇r Di̇leği̇m Var - 2 Kadriyem Ben Yandım Kaf U'nun Hi̇tabı İzhar Olmadan Kafam Almıyor Vedanı Kağıttan Bi̇beri̇m Var Kağızman A Ismarladım Kağızman'a Ismarladım Nar Gele Kağızman'da Tuz Dağı Kağızman'ın Harmanları Savrulur Kahır Mektubu (Her Gece Kederdeyi̇m) Kahpe Felek Kahpe Felek Sana Netti̇m Neyledi̇m Kahpe Felek Şaşırttırdı Yolumu Kahve Bi̇şti̇ği̇ Yerde (Yelpik Koşması) Kahve Koydum Fi̇ncana Kahve Yemen'den Geli̇r - 1 Kahve Yemen'den Geli̇r - 2 Kahve Yemen'den Geli̇r - 3 Kahveci̇ler Kahve Koyar Fi̇ncana Kahveci̇ler Kahve Pi̇şi̇ri̇r Kahveni̇n Önünden Geli̇r Geçersi̇n - 1 Kahveni̇n Önünden Geli̇r Geçersi̇n - 2 Kahveyi̇ Kavururlar Kâi̇natta Bi̇r Zerreyi̇m Kal'adan Bakaram Men (Ninay Ninay Naz Hanım) Kaladan Kalaya Ekerler Darı Kalalıyam Kalalı Kalamış Kalan Kalır Kalanın Ardında Ekerler Küncü Kalanların Ardından Kalaylı Kazan Kalbi̇m Ege’de Kaldı (Mari̇ka’nın Türküsü) Kalbi̇ni̇ Ki̇m Bi̇le Ki̇m Bi̇le Yar Kaldır Kaldır Kolların Kaldır (Turnam Semahı) Kaldır Nikabını Görem Yüzünü Kale Kaleden Yüce Kale Kaleye Karşı - 1 Kale Kaleye Karşı - 2 Kale Kaleye Karşı - 3 Kale Kapısından Gi̇rdi̇m İçeri̇ Kalede Kavun Yerler Kaleden Çekerler Bi̇r Si̇yah Perde Kaleden Endi̇m Bugün (Yar Yaman Seyyit Kızı) Kaleden İndi̇m Ancak Kaleden İndi̇m Bugün Kaleden İndi̇m Düze - 1 Kaleden İndi̇m Düze - 2 Kaleden İndi̇m İni̇ş Kaleden İndi̇rdi̇ler Kaleden İni̇ş M’olur Kaleden İni̇ş M'olur - 1 Kaleden İni̇ş M'olur - 2 Kaleden İni̇ş M'olur - 3 Kaleden İni̇ş M'olur - 4 Kaleden İni̇yordum Kaleden Kaleye Ben Gördüm Onu Kaleden Kaleye Bi̇r Kuzu Meler (Barana-Tarhala Hvl.) Kaleden Kaleye Şahi̇n Uçurdum Kaleden Keleye Şahi̇n Uçurdum Kaleli̇yem Kaleli̇ Kalem (Neyin Var) Kaleni̇n Ardı Büber Kaleni̇n Ardına Ekerler Darı Kaleni̇n Ardında Ekerler Darı Kaleni̇n Ardında Laleler Bi̇ter Kaleni̇n Ardındayım Kaleni̇n Başında Ekerler Darı (Temirağa) Kaleni̇n Bayır Düzü Kaleni̇n Bedenleri̇ - 1 Kaleni̇n Bedenleri̇ - 2 Kaleni̇n Bedenleri̇ - 3 Kaleni̇n Bedenleri̇ (Allılar) Kaleni̇n Bedenleri̇ (Niksar'ın Fidanları) Kaleni̇n Bedenleri̇ Beden Eski̇ ... Kaleni̇n Burcu Muyam Kaleni̇n Burcuna Taş Ben Olayım Kaleni̇n Di̇bi̇nde Bi̇r Daş Olaydım Kaleni̇n Di̇bi̇nde Bi̇r Taş Olaydım Kaleni̇n Önüne Ekerler Darı Kaleni̇n Üstü Di̇rek Kalk Geli̇n Hanım Yürü Aygın Baygın Kalk Gi̇dağın Şıh Bağına Gazele Kalk Gi̇dek Çayhanaya Kalk Gi̇deli̇m Kalk Gi̇deli̇m Aman Gi̇deli̇m (Oğlan Adın İsmail) Kalk Gi̇deli̇m Dağlara Kalk Gi̇deli̇m Deli̇ Gönül Kalk Gidelim Deli Gönül -2 Kalk Gi̇deli̇m Elmasa Kalk Gi̇deli̇m O Vi̇ran Bostana (Mori Şazo) Kalk Gi̇deli̇m Şöylesi̇ne Kalk Gi̇deli̇m Yar Seni̇n İle Nemse'ye Kalk Gidelim Yâr Senin İle Nemse'ye Kalk Gönül Yola Gi̇deli̇m Kalk Muradi̇ye Gi̇deli̇m Bi̇ze Kalkan İle Kapı Taşın Arası Kalkar Kalkar Gül Yastığa Dayanır Kalkdım Sefer Etti̇m (Ya Hızır Semahı) Kalkıda Vermi̇ş Marti̇ni̇mi̇n Galeyi̇ Kalkın Durnam Kalkın Van'dan Sökülün Kalkın Samaha Döneli̇m Kalksak Bu Yerlerden Hi̇cret Eylesek Kalksın Ev Sahi̇bi̇ Semah Eylesi̇n Kalksın Semaya Kalksın Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri Kalktı Göç Eyledi̇ Avşar İlleri̇ Kalktı Havalandı (Ayrılmaz) Kami̇l Olanların Belli̇di̇r Yeri̇ Kami̇le'mi̇n Ayağının Çorabı Kan Çi̇çekleri̇ Kan Gider Kanadı Kırılmış Kuşlar Gibiyim Kanadım Değdi̇ Sevdaya Kanadım Deydi̇ Sevdaya Kanatlı Kapı Kanatlı Kapının Demi̇r Sürgüsü Kandi̇lden Nur İken Sevmi̇şi̇m Seni̇ Kandi̇lli̇ Yazmayı Kaldır Yüzünden Kap'ardına Asa Koymuş Galbırı Kap'ardına Asıvermi̇ş Eleği̇ Kapat Gözleri̇ni̇ Ki̇mse Görmesi̇n Kapat Perdeleri Kapelesi̇ Ak Gi̇bi̇ Kapıda Gavun Yerler Kapıları Katıran Kapıldım Gi̇di̇yorum Kapımızın Ardı Gümüş (Barana-Tarhala Hvl.) Kapın Her Çalındıkça Kapının Önünde Önlük Di̇ki̇yi̇ Kapının Önünde Taş Ben Olaydım Kapısının Önünde Yeşi̇ller Pazi̇lari̇ Kapıyı Çalan Kimdir Kapuyu Çalan Ki̇mdi̇r Kar Etmez Ahım Kar Etmez Ahım Sen Güli̇zâr'e Kar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına Kar Mı Yağmış Şu Harputun Başına Kar Mı Yağmış Yüce Dağlar Başına Kar Tanesi Kar Yağar Alçaklara Kar Yağar Bardan Bardan Kar Yağar Burum Burum Kar Yağar Kar Üstüne Kar Yağayi̇ Yağayi̇ Kara Ağaç Kara Bahtım (Girdab-I Mihnet) Kara Basma İz Olur Kara Bi̇ber Aş M'olur Kara Bulutları Kaldır Aradan ( Vay Aman ) Kara Büber Aş Olmaz Kara Camışları Saldım Bayıra Kara Çadır Düzdedi̇r Kara Çadır İs Mi̇ Tutar Kara Çadırımda Vardır Üç Di̇rek Kara Çadırın Kızı Kara Da Goçun Boynuzu Kara Da Koyun Hoş Koyun Kara Dağın Boz Yılanı Kara Duman Kara Duta Yaslandım - 1 Kara Duta Yaslandım - 2 Kara Erük Çağala Kara Gözler Kara Gözlüm Kar Yağdırdın Başıma Kara Gözlüm Sevdalanmış Kara Gözlüm Zalım Şi̇mdi̇ Kara Gözüm Ay Balam Kara Kabak Kökeni̇ Kara Kara Kazanlara Kara Kaş Altına Çekmi̇ş Sürmeler Kara Kaş Boyanır Mı Kara Kaş Gözlerin Elmas Kara Kaşlar Kara Gözler Sende Var Kara Kız Atma Beni Dara Kız Kara Koçun Boynuzu Kara Koyun Ak Koyun Kara Koyun Dağ Başından İnmi̇yor Kara Koyun Etl'olur Kara Koyun Güdersi̇n Kara Koyun Koyunların Beyi̇di̇r Kara Koyun Meler Gelir Kara Köprü Narlıktır Kara Kuşun Yüksektedi̇r Oyunu Kara Kuzum Sana Çanlar Takayım Kara Sevda Bu Kara Tavuk Cücüğü Kara Tavuk Gubalı (Sarı Kız) Kara Ti̇ren Gelmez M'ola Kara Tren Kara Tren Gelmez M Ola Kara Üzüm Habbesi̇ Kara Üzüm Salkımı (Azize'm) Kara Yer Kara Yerde Kara Yerler Karaağaç Karabaş Koyunu Karadağ'da Düşman Topu Patlıyor Karadeni̇z Gümbür Gümbür Gümeler Karadeni̇z Karadeni̇z Karadır Bu Bahtım Kara Karadır Kaşların Karadır Kaşların Ferman Yazdırır Karadır Şu Bahtım Kara Karagül Karahisar Kalesi Karahi̇sar Kalesi̇ Yıkılır Geli̇r Karakaş Gözlerin Elmas Karakayalarda Kurtlar Uluşur Karakız Karam Karaman’ın Bayırına Karanfi̇l Dallanır Mı Karanfi̇l Deste Gi̇der Karanfi̇l Eken Bi̇li̇r Karanfi̇l Eker Mi̇si̇n Karanfi̇l Eki̇lende Karanfi̇l Ocak Ocak Karanfi̇l Olanacah Karanfi̇l Oylum Oylum - 1 Karanfi̇l Oylum Oylum - 2 Karanfi̇l Oylum Oylum - 3 Karanfi̇l Suyu Neyler Karanfi̇l Üzer Gi̇der Karanfi̇lem Budam Budam Budama Karanfi̇lem Ez Beni̇ Karanfi̇li̇ Gül Dalına Değende Karanfi̇li̇m Budama Karanfi̇li̇m Budama (Barana-Tarhala Hvl.) Karanfi̇li̇m Buşta Buşta Karanfi̇li̇m Dağ Başında Karanfi̇li̇m Eğri̇ği̇ Karanfi̇li̇m Saksılarda Çanakta Karanfi̇li̇m Serende Karanfi̇li̇m Üç Çatal Karanfi̇li̇n Fi̇lfi̇li̇ Karanfi̇li̇n Moruna Karanfi̇lsi̇n Bi̇bersi̇n Karanfi̇lsi̇n Tarçınsın Karanlık Bi̇r Akşamüstü Karanlıkta Karaova Düğünü Gece Kuruldu Karar Vermek Zor Karardı Karadeni̇z Kararsız Karaseri̇n Ortasında Karasu'da Pazar Var Karayılan Kardelenler Açınca Kardeşi̇m Deni̇z Kardeşi̇n Duymaz Kardeşlik Türküsü Karımca Karımca Kara Karımca Karlı Dağlar Karlı Dağlar Karanlığın Bastı Mı Karlı Dağlar Yol Verin Bana Gideyim Karlı Kayın Ormanı Karlıymış Aşamadım Dağları Karnı Büyük Koca Dünya Karpuz Getir Yiyeyim Karpuz Kesti̇m Sulandı Karpuz Kesti̇m Suyumuş Karpuz Kesti̇m Yi̇yen Yok - 1 Karpuz Kesti̇m Yi̇yen Yok - 2 Karpuz Kesti̇m Yi̇yeyi̇m Kars Ardahan Iğdıra Karşı Bağda Sıra Sıra Bademler Karşı Beri̇ Mezere Karşı Dağlar Bi̇zi̇mdi̇r Karşı Geçeye Geçerem Karşı Karşı Kurduralım Hanları Karşı Ki Tarlanın Ekini Seyrek Karşıda Çevi̇rmeler Karşıda Fi̇ğ Otlanır Karşıda Gördüm Seni̇ Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla Karşıda Harar Durur Karşıda Hayvalıklar Karşıda Kara Eri̇k Karşıda Kavun Yerler Karşıda Kuş Oturur Karşıda Kuzu Gördüm Karşıda Üzüm Kara Karşıdadır Evleri̇ Karşıdadır Evleri̇ (Emmoğlu) Karşıdan Aşık Gi̇der Karşıdan Gel Göreyi̇m Karşıdan Gel Karşıdan Karşıdan Gelen Geli̇n Karşıdan Karşıya Herg İden Komşu Karşıdan Yar Geli̇yor Karşıki̇ Tarlada Herg Eden Oğlan Karşıki̇ Yayla Ne Güzel Yayla Karşiya Çifte Çamlar Kartal Kuşun Kanadında Al Olur Karyolamın Demi̇ri̇ Kasap Esnafından Bi̇r Et İstedi̇m (Kasap Havası) Kaşımın Karasına Kaşın Kara İken Ezelden Kare Kaşın Kara İse Kaşın Kare İken Ezelden Kare Kaşları Oydu Beni̇ Kaşların Arasına (İnce Beli̇nden) Kaşların Dedi̇ Beni̇ Kaşların İnce Mi̇nce Kaşların Karasına - 1 Kaşların Karasına - 2 Kaşların Karesi̇ne Kaşların Keman Seni̇n Kaşlarını Eğdirirsin Katar Katar Olmuş Gelen Turnalar Katı Havadan Uçarsın Katil Amerika (Defol Git) Kavağın Dalı Ince Kavak Kavağa Yaslanır Kavak Kavaktan Uzundur Kavak Uzanır Gi̇der Kavak Uzanır Gi̇der (Ele Güzel Oğlan) Kavakta Kuru Dal Var Kavakta Kuru Dallar (Mavilim) Kavakta Turna Sesi̇ Var Kavaktan Gazel İndi̇ Kavalı Çala Çala Kavurma Koydum Tasa Kaya Di̇bi̇ Kar İmi̇ş Kayada Kekli̇k Alayı Kayadan İndi̇m Bugün Kayadan İndi̇rdi̇ler Kayadan Ot Yolarım Kayaköy'ün Alt Yanında Kayalar Aşamazsun Kayalar Buz Bağlamış Kayalar Kayalar Da Yüksek Kayalar Kayalar Kayalar Yüksek Kayalar Kayalar Kölgelendi̇ - 1 Kayalar Kölgelendi̇ - 2 Kayalar Yarılmasın Kayaların Arını Kayalıca'nın Daşları (Barana Hvl.) Kayanın Bedenleri̇ (Çay Kuşu) Kayanın Dibinde Kayanın Dibinde Mal Mı Yayılır Kayaser'di̇r Yolumuz Kayayı Gırcı Tuttu (İlvanlım) Kaybana Geceler Kaybolmuş Kenti̇n Eski̇ci̇si̇ Kaymakamın Kızları Kaymakçı'dan Çıktım Başım Da Selamet Kaynar Kazan Taşmaz Mı - 1 Kaynar Kazan Taşmaz Mı - 2 Kaynayan Kazan Taşmaz Mı Kayseri̇ Mektebi̇nde Oldum Jandarma Kayseri̇ Mektebi̇ne Oldum Candarma Kazma Vurdum Çi̇mene Kebabın Tuzu Gi̇bi̇ Keçi̇ Saldım Bayıra Kedi̇yi̇ Koydum Torbaya Kef Üstünde Kefi̇mi̇ze (Meşe Beyi) Keke Keki̇lleri̇n Neşte Neşte Kekli̇ği̇ Bıçakladım Kekliği Düz Ovada Avlayalım Kekli̇ği̇ Uçurdular Kekli̇ği̇ Vurdum Daşda Kekli̇ği̇ Vurdum Geldi̇m Kekli̇ği̇ Vurdum Taşta Kekli̇ği̇ Vurdum Uçtu (Sürmelim) Kekli̇ği̇di̇m Vurdular Kekli̇ği̇m Dağ İçi̇nde Kekli̇ği̇m Kekli̇ği̇m Kınalı Kekli̇ği̇m Kekli̇ği̇mi̇n Ayakları Mercan Kekli̇ği̇mi̇n Kafesi̇ (Gubalak Keklik) Kekli̇ği̇n Kanadı Sarı Kekli̇k Dağlarda Çağılar Kekli̇k Daşda Ne Gezer Kekli̇k Gi̇bi̇ Kanadımı Süzmedi̇m Kekli̇k İdi̇m Vurdular Kekli̇k Olsam Çalı Di̇bi̇ Deşeri̇m Keklik Olsam Yuva Yapsam Kekli̇k Taşda Ne Gezer Keklik Uçtu Bağa Düştü Keleği̇m Yana Gi̇der Kelo Gurban Söyleme Keman Yayı İnce Kaşın Kemanımın Telleri̇ Kemençemi̇n Başına Kemençemi̇n Başında Kemençemi̇n Telleri̇ - 1 Kemençemi̇n Telleri̇ - 2 Kemeri̇m Yar Küpem Yar Kemeri̇ni̇ Takmış Beli̇ne Kenan Barı (Bulguru Kaynatırlar) Kenardan Geçeyi̇m Yol Si̇zi̇n Olsun Kendi Kitabıma Girdim Saklandım Kendi̇m Etti̇m Kendi̇m Buldum Kendine Iyi Bak Kendisi Lazım Kerbela Kerbela Çölünden Sakin Mi Geldin Kerem Desem Kerem Gelmez Di̇li̇me Kerem Eyle Kerem Eyle Yüzün Dönder Bana Kerem Gibi Yana Yana Kerez Çi̇çek Açıyor Kerim Ağa (U.h.) Keri̇moğlu Keri̇moğlu Duvarlardan Atladı Keri̇moğlu Şu Dağları Aşıyor Keri̇moğlu Zeybeği̇ (Şu Muğla'nın Çamları) Kerküğün Zindanına Kerkük Divanı Kerpi̇ç Duvar Daşlıdır Kerpi̇ç Duvar Yan Uçtu Kerpi̇ç Duvar Yan Uçtu (Nazi̇fe) Kerpi̇ç Kerpi̇ç Üstüne Kurdum ... Kerpi̇ç Kerpi̇ç Üstüne Kurdum Bi̇nayı Kervanı Dağılmış Kesi̇k Çayır Bi̇çi̇li̇r Mi̇ Kesme Kıraz Dali̇ni̇ Kestaneci̇ Köyünden Abalı Köyüne Kestaneni̇n İri̇si̇ Kestaneyi̇ Kavurdum Keşke Kör Olsada Görmese Gözüm Keşke Seni̇ Görmeseydi̇m Keşkem Bu Ellere Gelmez Olaydım Keten Gömlek En Olur Keten Gömlek Fi̇lfi̇li̇ Keten Gömlek Gi̇yer Teni̇nden Nazi̇k Keten Göynek Geyme Dedi̇m Keveng İn Yollarında Keveng'i̇n Yollarında (1.Örnek) Keveng'i̇n Yollarında (2.Örnek) Kevser Irmağı Kezban Yenge (Penceresi Dilmeden) Kezi̇ban'ın Alt Odası Seki̇li̇ Kıbrız Dağlarının Aman Şarına Kıcılar Kavak Kıcılar Kılıç Kaşların Kına Alım Ben Sene Kına Yolladım Sana Kınalı Kar Kınalı Parmak Kınalı Parmak Cez Tırnak Kınamayın Aklım Yitirdiğimi Kınası Karılır Tasta Kınaya Gel Kınaya Kınayı Geti̇r Aney Kınıfır Kır At Bu Dağları Aşmalı Bugün Kır Ata Vurdum Kaşağı Kır Hüznünü Kırcaali̇'yle Arda Arası (Deryalar) Kırda Eri̇k Ağacı (Dillala) Kırda Güttüm Koyunu Kırdın Hatırımı Yedin Ömrümü Kırgın Kırıkhan Barağı ( Kaftan Kafa ) Kırıklardan Çıktın Geldi̇n Sözüme Kırılsın Ellerim Kırım’dan Geli̇ri̇m Kırım'dan Geli̇ri̇m Adım Da Si̇nan'dır Kırklar Bi̇atına Vardım Kırklar Dağının Düzü Kırklar Üzeri̇nden Doğar Sabah Yıldızı Kırlangıç Kırlangıçlar Yüksek Yapar Yuvayı Kırma Gönül Şi̇şesi̇ni̇ Kırmızı Buğday Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezi̇nden Kırmızı Buğday Daneler Kırmızı Buğday Sec Olur Kırmızı Gül - Kurtlar Daldı Dallarına Kırmızı Gül Al Bayleyor Kırmızı Gül Demet Demet Kırmızı Gül Goncasını Bağlarlar Deste Kırmızı Gül Olsan Elime Almam Kırmızı Gülden Dal Kesti̇m Kırmızı Gülün Alı Var Kırmızı Kurdele Kırmızılım Kırmızılım Kırmızılım Tutam Tutam Kırtıl Semahı Kısas Semahı (Bugün Yasta Gördüm) Kıskanırım Seni̇ Ben Kış Masalı Kış Yaşadım Yaza Ayan Kışı Bitmez Şu Ömrümün Dağına Kışlalar Doldu Bugün Kışlanın Kavakları Kıyık'dan Çıkdım Kıyma Felek Kıymet (Ala Çorap Örmedim) Kıymet (Sabah Kalktım Er Gettim) Kız Bahçende Gül Var Mı Kız Bahçende Üç Çi̇çek Var Açıyor Kız Bahçeye Gi̇rdi̇n Mi̇ Kız Beli̇n İncedi̇r İnce Kız Kara Kız Kara Kız Kız Kardeşi̇m Ayşe Kız Neredeydi̇n Neredeydi̇n Kız Pınar Başında Desti̇ Doldurur Kız Pınar Başında Testi̇ Doldurur - 1 Kız Pınar Başında Testi̇ Doldurur - 2 Kız Pınar Başında Yatmış Uyumuş Kız Sandalı Kalbi̇m Gi̇bi̇ Oynatma Kız Sen Geldi̇n Çerkeşten Kız Sen Ne Güzelsi̇n ... Kız Senin Için Kız Senin Senin Kız Suya Gi̇der Bi̇r İnceci̇k Yolu Var Kız Zülüfleri̇n Perde Perde Kızardı Kayalar Al Geydi̇ Dağlar Kızıl Ağaç Yaprağı Kızılbaş Mı Karabaş Mı Kızılcıklar Çi̇çek Açtı Kızılcıklar Oldu Mu Kızılhi̇sar Zeybeği̇ (Arabaya Daş Koydum) Kızılırmak Boylarında Bir Şehir Kızılırmak Parça Parça Olaydın Kızılkaya ( Söyle ) Kızım Sana Fi̇stan Aldım Kızım Sana Fi̇stan Aldım Vardı M'ola Kızın Adı Dudu Ki̇bar Kızın Saçları Sallanıyor Ki̇li̇m Ki̇li̇s’e Haber Saldım Ki̇lo Ki̇lo Elmalar Ki̇m Bi̇li̇r Ki̇m Görmüştür Güzelleri̇n Vefasın Ki̇me Ki̇n Etti̇n De Ki̇me Ki̇n Etti̇n De Gi̇ydi̇n Alları Ki̇mi̇n Ağrıyır Canı (Çay) Ki̇mli̇ği̇ Bi̇li̇nmeyenler Ki̇mse Bana Yaran Olmaz Yar Olmaz Kimsesizler Ülkesine Ki̇mseye Etmem Şi̇kayet Ki̇raz Aldım Di̇kmeden Ki̇raz Dalda Dört Olur Ki̇raz Dalı Eymeli̇ Ki̇remi̇di̇n Tozuyum Ki̇remi̇t Bacaları - 1 Ki̇remi̇t Bacaları - 2 Ki̇remi̇te Su Düştü Ki̇remi̇tte Buz Musun Kirlenmiş Gömleğin Ki̇rpi̇ği̇n Kaşına Değdi̇ği̇ Zaman Ki̇rpi̇kleri̇n Ok Mudur Kirpiklerin Ok Ok Eyle Ki̇rvem Kirvem (Bu Dağda Yaşarmış) Kirvem Nolur Ki̇şmi̇ri̇ Şalın Ollam Ki̇şne Kır At Ki̇şne Anem Ağlasın Ki̇zi̇roğlu (Bir Hışmınan Geldi Geçti) (Örnek 1) Ki̇zi̇roğlu (Bir Hışmınan Geldi Geçti) (Örnek 2) Ki̇zi̇roğlu Mustafa Bey Koca Kavak Yarıldı Kocadağ'a Kurşun Attım Geçmedi̇ Kocakuşun Yüksektedi̇r Oyunu Koc'öküzün Di̇zi̇ndedi̇r Dermanı Koç Köroğluyam Koçgiri Başladı Harba Koçları Vurdum Dereye Koçları Vurdum Deri̇ye Kol Düğmeleri̇ Kolların Boynuma Dola Gidelim Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zi̇nci̇ri̇ Komşunun Adı Ali̇ Mülazi̇m Konma Bülbül Konma Nergi̇z Dali̇ne Konma Bülbül Nergi̇s Dalına Konsol Üstünde Mumlar Kordon Boyu Korkarım Korki̇rem Korku (Yat Di̇yorlar...) Kostak Yeri̇ Yeri̇ Koşukavak Çamları Kova Kova İndi̇rdi̇ler Yazıya Koy Ateşe Kazanı Koyun Ben De Aşk Oduna Yanayım Koyun Geli̇r Yata Yata (1.Örnek) Koyun Geli̇r Yata Yata (2.Örnek) Koyun Seni̇ Güde Güde Geti̇rdi̇m Koyun Sürdüm Yamaca Koyuna Bak Koyuna Koyunlar Meler Geli̇r Koyunum Kuzuladı Koyveri̇n Gelsi̇n Yürüsün Kozak Dağının Çamları Kozan Dağı Çatal Matal Kozan Köprüsünde Bir Gelin Gördüm Kozanoğlu Kozanoğlu - 1 Kozanoğlu Avdan Geli̇r Kök Ve Dal Kömür Gözlüm Kömür Gözlüm Ateşi̇ne Düşeli̇ Kömür Gözlüm Geçti̇ Günüm Zar İlen Kömürlük Dağı Kömürlük Dağına Yağıyor Yağmur Köprü Altında Mi̇ller Köprüden Geçer İken - 1 Köprüden Geçer İken - 2 Köprüden Geçti̇ Geli̇n Köprüden Geli̇n Geçti̇ Köprüler Yaptırdım Geli̇p ... Köprünün Altı Desti̇ Köprünün Altı Di̇ken - 1 Köprünün Altı Di̇ken - 2 Köprünün Altı Di̇ken - 3 Köprünün Altı Di̇ken - 4 Köprünün Altı Di̇ken - 5 Köprünün Altı Pınar Köprünün Altı Testi Köprünün Altında Kahve Deği̇rmeni̇ Köprünün Başlarında Köprüye Varınca Köprü Yıkıldı Köprüyü Dolanma Köprü Yıkıktır Kör Müsün Kör Müsün Nesin Kör Olasıca Körfezdeki̇ Üç Beş Güzel Körlenme Ey İnsanoğlu Körpe İken Kırdın Felek Dalımı Körpe İken Kırdın Felek Dalımı Köseleri̇n Evleri̇ Köşküm Var Deryaya Karşı Köy Kızı Oturmuş Dokuyor Halı Köyden Köye Gezeri̇m Köylü Güzeli̇ Köylü Kızı Çayda Gezer Köylük Yerden Köşk Gi̇der Köyün Bacaları Duman Tüterdi Köyün Develeri̇ Çeki̇li̇r Dağa Kralın Kızı Kuko Daldan Aşağı Kul Eyledin Kul Olayım Kalem Tutan Ellere Kula Da Sevdiğim Kula Kula Kulluk Yakışır Mı Kulak Ver Sesi̇me Di̇nle Vatandaş Kulak Verdi̇m Dört Köşeyi̇ ... Kulaları Gece Çeteler Bastı Kuleden Gel Kullar Olam Seni̇ Doğuran Anaya Kum Gi̇bi̇ Kumalar Dağında Göç Katar Katar Kumanova Yolleri̇ Kumkapı'nın Ki̇li̇di̇ Kur'a Kağıtları Allı Yeşi̇lli̇ Kuran Kelamımızdır Kurban Olam Ben O Kaşı Karaya Kurban Olam Gözleri̇ni̇n Mesti̇ne Kurban Olam Kalem Tutan Ellere Kurban Olduğum Kurbanam Han Gözüve Kurbanlar Tığlanıp Gülbenk Çeki̇ldi̇ Kurdelemi̇n Uçları İpekten Kurdular Ocak Taşını Kure Koymuş Yol Üstüne Çıkrığı Kurşun Türküye N Eyler Kurtlar Sofrası Kurtuldum Kuru Çaydan Öte Yana Kurusa Fi̇danım Gülleri̇m Solsa Kuş Di̇li̇ne Kurban Kuşburnu Derde Derman Kuşburnu Pürleni̇r Mi̇ - 1 Kuşburnu Pürleni̇r Mi̇ - 2 Kuşburnu'yu Budarlar Kuşlar Kutnu Döşek Yüzledi̇m Kutuda Kara Bi̇ber Kuyu Başında Bakır Kuyu Başında Bakır ( Fatmam ) Kuyu Di̇bi̇ Deri̇nden Kuyu Di̇bi̇ Di̇kmeli̇ Kuyu Di̇bi̇ Taşl'olur Kuyudan Su Çekerler Tulumunan Kuyuların Sereni̇ Kuyunun Sereni̇ Kuzu Geli̇r Ütükten (Allılar) Küçelere Su Serpmi̇şem Küçüğüm Küçük Yaşta Aldım Sazı Eli̇me Küçük Yaşta Gurbet Elde Küçüksu’da Gördüm Seni̇ Küçükte Beyi̇n Avlusunda Feri̇de'm Küffar Sanur Hüccet Almış Eğri̇'ye Kül Olam Küp Di̇bi̇nde Bulgurum Küp Di̇bi̇nde Pastırma Küp İçi̇nde İreçel Küp İçi̇nde Ni̇şasta Küpkıran Buz Bağladı Küpkıran Ovaları Küs Bana Küstürdüm Barışamam Küstürdüm Gönlümü Küstürdüm Gönülü Güldüremedi̇m Küstürdün Barışamam Kütahya Nın Pınarları Kütahya Yolunda (Barana-Tarhala Hvl.) Kütahya'nın Pınarları Akışır
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ